Adsorpcja

przez | 19 września 2011

Adsorpcja jest procesem wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, powodującym lokalne zmiany stężenia. Adsorpcji nie należy mylić z absorpcją, która jest procesem wnikania do wnętrza fazy. Adsorpcję, absorpcję i wymianę jonową przyjęło się wspólnie nazywać procesami sorpcji.

Procesem odwrotnym do procesów sorpcji jest desorpcja. W przemyśle proces adsorpcji i desorpcji prowadzi się z użyciem adsorberów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *