Sokół wędrowny

przez | 31 października 2010

Sokół wędrowny jest silny, bardzo szybki sokół. Łapie prawie wyłącznie ptaki w locie.

Długość kobczyka to 38-50 cm; siąg 80-110 cm. W locie szybko i sprężyście uderza długimi spiczastymi skrzydłami; krótki ogon.

Sokół wędrowny jest rozprzestrzeniony w całej Europie, ale prawie wszędzie bardzo rzadki. Gnieździ się na urozmaiconych terenach leśnych w górach i na nizinach. Zimę często spędza nad wodą. Spotykany od stycznia do grudnia.

Od stuleci ceniony w sokolnictwie, lata z gracją, szybko i sprawnie. Dzięki wycofaniu z użycia DDT i Intensywnej ochronie gatunkowej jego liczebność w Europie Zachodniej zaczyna wzrastać. Sokół wędrowny składa najwyżej 4 jaja. Gniazduje pojedynczymi parami, wyprowadza jeden lęg w roku, wysiaduje jaja 30 dni. Pisklętami opiekują się oboje rodzice.

Sokół wędrowny

Sokół wędrowny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *