Woda słodka

przez | 5 kwietnia 2012

Woda słodka to woda zawierająca stosunkowo niewielkie ilości soli (zasolenie poniżej 0,5?). Całość wody słodkiej na kuli ziemskiej pochodzi z procesów parowania, skraplania oraz resublimacji. W klasyfikacji wód ze względu na zawartość związków mineralnych wodą słodką nazywa się wodę zawierającą od 100 do 500 mg/l związków mineralnych.

Dostęp do wody słodkiej jest czynnikiem warunkującym życie i przetrwanie wielu gatunków roślin i zwierząt, a także człowieka. Człowiek może pić wyłącznie wodę słodką (zarówno woda morska jak i woda brachiczna nie mogą być spożywane w bezpośredniej postaci) pozyskując ją z wód powierzchniowych lub podziemnych.

Wody słodkie, poza ilością rozpuszczonych soli różnią, się od wody morskiej składem chemicznym. W wodzie morskiej dominują chlorki, które w wodzie słodkiej występują w ilościach znikomych, a za to dominują węglany. Najważniejszym z nich, stanowiącym około 60% wszystkich rozpuszczonych ciał stałych, jest węglan wapnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *