Rów Krzeszowicki

przez | 2 lipca 2011

Rów Krzeszowicki to mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, o przebiegu równoleżnikowym pomiędzy Krakowem a Trzebinią. Stanowi część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, sąsiadując z Wyżyną Olkuską na północy i z Garbem Tenczyńskim na południu. Jego długość wynosi ponad 30 km, szerokość do kilku kilometrów, powierzchnia 225 km?. Dno Rowu Krzeszowickiego położone jest na wysokości 270-220 m n.p.m.

Rów Krzeszowicki jest trzeciorzędowym zapadliskiem tektonicznym, wypełnionym osadami mioceńskimi, przykrytymi piaskami i glinami czwartorzędowymi. Dnem Rowu płynie Rudawa, w części środkowej rzeka płynie pod nazwą Krzeszówka, a w części początkowej pod nazwą Dulówka. Zachodnią część Rowu odwadnia rzeka Chechło, wypływająca na torfowiskach Puszczy Dulowskiej.

Obszar Rowu Krzeszowickiego wykorzystywany jest rolniczo. Większe miejscowości leżące na tym obszarze to Trzebinia, Młoszowa, Dulowa, Wola Filipowska, Krzeszowice, Zabierzów i Rudawa. Przez region od wieków wiedzie dogodne połączenie komunikacyjne Krakowa ze Śląskiem. Przez Rów Krzeszowicki przebiega linia kolejowa Kraków ? Katowice oraz droga krajowa 79 (Katowice ? Trzebinia ? Kraków ? Sandomierz ? Warszawa).

Rów Krzeszowicki

Rów Krzeszowicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *