Program Erfurcki

przez | 26 maja 2011

Program Erfurcki to dokument przyjęty przez Socjaldemokratyczną Partię Niemiec w czasie kongresu SPD w Erfurcie, który miał miejsce w dniach 14-20 października 1891 roku. W pracach nad jego utworzeniem główne role odegrali m.in. August Bebel i Karl Kautsky. Program Erfurcki był kontynuacją wcześniejszego Programu Gotajskiego z 1875 roku.

Dokument obwieścił nieuchronną śmierć kapitalizmu i konieczność uspołecznienia środków produkcji. Partia zamierzała osiągnąć te cele w drodze legalnej politycznej działalności, a nie aktywnością rewolucyjną. Kautsky twierdził, iż skoro ze względu na swą naturę, kapitalizm musi upaść, socjaliści muszą niezwłocznie przystąpić do pracy nad poprawą warunków życiowych robotników, a nie urządzać rewolucję.

Program opowiadał się także za wprowadzeniem 8-godzinnego dnia pracy i powszechnego prawa wyborczego.

Karl Kautsky napisał także oficjalny komentarz SPD do programu, który został zatytułowany Walka klas. Uproszczony marksizm opisany w Walce klas określany jest czasami jako  „marksizm zwulgaryzowany” lub „marksizm Drugiej Międzynarodówki”. Popularne interpretacje marksizmu zamieszczone w pracach Kautsky’ego i Bebela zostały rozpowszechnione w Europie pomiędzy późnymi latami XIX wieku a 1914 rokiem, szerzej nawet niż pisma samego Marksa. Walka klas została przetłumaczona na 16 języków przed 1914 rokiem i stała się popularnym streszczeniem teorii marksistowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *