Pozostałe

Afonia

Afonia (bezgłos) to utrata dźwięczności głosu. Przyczyną mogą być zaburzenia czynności krtani (porażenie nerwów krtaniowych lub zaburzenia nerwicowe), albo zniekształcenia fałdów głosowych spowodowane przez choroby zapalne lub nowotworowe krtani. Częściowa lub całkowita afonia jest częstym objawem nerwicy lękowej. Skrajny stopień…
Read more

Abazja

Abazja jest dysocjacyjnym zaburzeniem ruchu polegającym na niemożności chodzenia, poruszania całością lub częścią kończyny dolnej, niedowładzie lub całkowitym porażeniu spowodowanym urazem. Objaw występuje jako element zaburzeń dysocjacyjnych lub schorzeń neurologicznych. Chorzy z abazją zachowują pełną czynność kończyn dolnych w pozycji…
Read more

Majaczenie

Majaczenie (inaczej delirium, zespół majaczeniowy lub ostry zespół mózgowy) to zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy słuchowe, wzrokowe, dotykowe i inne oraz lęk i pobudzenie psychomotoryczne, zaburzenia snu, przy czym objawy te nasilają się często wieczorem i nocą. Omamy…
Read more

Saul Kent

Saul Kent jest wybitnym i znanym działaczem w dziedzinie przedłużania życia, współzałożycielem Life Extension Foundation, dużego koncernu produkującego suplementy dietetyczne. Jest także propagatorem badań nad zapobieganiem starzeniu się. Promuje również krionikę i jest członkiem zarządu w organizacji krionicznej Alcor Life…
Read more