Pozostałe

Ablacja przezskórna

Ablacja przezskórna to zabieg kardiologiczny, który wykonywany jest w celu trwałego wyleczenie rodzaju zaburzenia rytmu serca nazywanego częstoskurczem. Polega on na zniszczeniu, najczęściej energią termiczną, obszaru serca, będącego anatomicznym podłożem występowania takiego zaburzenia. Ablacja przezskórna jest szczególnie przydatna w wypadku…
Read more

Hapten

Hapteny to cząstkowe antygeny, drobnocząsteczkowe substancje, które normalnie nie mają zdolności indukowania odpowiedzi odpornościowej, więc nie są immunogenami. Jeśli jednak hapten kowalencyjnie połączy się z tzw. białkiem nośnikowym, czyli praktycznie dowolnym białkiem, może wyindukować odpowiedź. Kolejne podanie haptenu, już bez…
Read more

Heroinizm

Heroinizm jest uzależnieniem od zażywania diacetylomorfiny C21H23NO (heroiny, opioidu: półsyntetycznej pochodnej morfiny). Heroinizm jest jedną z najcięższych kompulsji narkotycznych. Można go podzielić na uzależnienie fizyczne oraz psychiczne. Uzależnienie fizyczne charakteryzują tzw. objawy abstynencyjne ? nudności, bóle kostno-stawowe, bóle mięśni, biegunka….
Read more