Stosunki międzynarodowe

Przestrzeganie praw i swobód obywatelskich w Chińskiej Republice Ludowej

Od 1978 roku w ChRL środki kontroli gospodarczej zostały znacznie ograniczone i kraj wszedł na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. Jednak mimo to działalność polityczna jest nadal ściśle kontrolowana przez rząd centralny i władze lokalne. Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej Chin stanowi,…
Read more

Blokada wojenna

Blokada wojenna to jeden ze sposobów prowadzenia walki zbrojnej polegającej na izolowaniu siłami zbrojnymi części lub całości terytorium kraju (koalicji, układu, paktu państw) przeciwnika, określonego zgrupowania jego wojsk, portów morskich bądź innych ośrodków politycznych i obiektów (miast, twierdz) od zewnątrz w celu wstrzymania dopływu świeżych sił, zaopatrzenia itp., co…
Read more

Attaché

Attaché to najniższy stopień członka personelu dyplomatycznego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. Wyjątkiem jest attache wojskowy, który – zachowując tradycyjną nazwę – posiada wysoką rangę dyplomatyczną. Wobec konieczności zmian w stosunkach międzynarodowych w XX w. zaczęto nominować do pracy w…
Read more

Partia Sadbhavana

Partia Sadbhavana jest partią polityczną działającą w Nepalu. Powstała ona latem 2007 roku w wyniku zachodzących przemian demokratycznych w państwie. Początkowo Sadbhavana funkcjonowała  jako Nepalska Partia Sadbhava (Anandidevi) jednak Nepalska Komisja Wyborcza odmówiła jej rejestracji. Na znak protestu przeciwko decyzji…
Read more

Doktryna wyzwalania

Doktryna wyzwalania ogłoszona została w 1952 roku przez znanego amerykańskiego socjologa Jamesa Burnhama. Wpływ na jej publiczne ogłoszenie miał przyszły amerykański sekretarz stanu w latach 1953?1959 John Foster Dulles (wpływ na kształt doktryny wyzwalania miała inna doktryna z 1949 roku…
Read more

Doktryna Ulbrichta

Doktryna Ulbrichta (Waltera Ulbrichta – przywódca NRD) ? twierdzenie, że normalne stosunki dyplomatyczne między NRD i RFN mogą mieć miejsce tylko wtedy, jeśli oba te kraje w pełni uznają wzajemną suwerenność. Było to przeciwieństwo doktryny Hallsteina, według której RFN było…
Read more