Socjologia

Religia

Religia jest stosunkowo dawnym składnikiem kultury homo sapiens i tym samym dawną instytucją społeczną, pojawiła się bowiem w życiu społeczności ludzkich około czterdziestu-pięćdziesięciu tysięcy lat temu. Wcześniej przez setki tysięcy lat ewolucji biologicznej i cywilizacyjnej przodkowie współczesnego człowieka, walcząc o…
Read more

Procesy związane z kulturą

Jednym z podstawowych procesów kulturowych jest enkulturacja, która polega na osiąganiu kompetencji kulturowych, uczeniu się kultury oraz na wrastaniu przez jednostkę w kulturę określonego społeczeństwa, przez co staje się ona funkcjonalną jego częścią i nosicielem tej kultury. Proces ten przebiega…
Read more

Cezary Tomasz Szyjko, Enigma nowego regionalizmu europejskiego, Warszawa 2010

W książce tej omówione zostały zagadnienia dotyczące polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, energii odnawialnej, samorządności lokalnej, polityki spójności oraz wiele innych. Przeznaczona jest dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii, europeistyki, prawa, zarządzania, ochrony środowiska i kierunków pokrewnych, a także dla osób pracujących…
Read more