Socjologia

Behawioralny komponent postawy

Behawioralny komponent postawy to mniej lub bardziej jednorodny zespół dyspozycji do określonego zachowania się wobec przedmiotu postawy. Postawy o wyraźnie skrystalizowanym komponencie behawioralnym, to postawy wobec przedmiotów i sytuacji, związanych z naszym codziennym doświadczeniem w ten sposób, iż stan rzeczy,…
Read more

Analiza treści

Analiza treści jest jedną z metod badawczych w socjologii i pokrewnych naukach społecznych, polegającą na badaniu przekazów zapisanych w książkach, dokumentach, wspomnieniach, utworach muzycznych i tym podobnych nośnikach. Dobór próby, czyli fragmentów analizowanych przekazów, uzależniony jest tego, co jest jednostką analizy….
Read more

Baza w teorii rozwoju społecznego Karola Marksa

W teorii rozwoju społecznego Karola Marksa baza to ogół materialnych sił wytwórczych i wynikajacych z nich stosunków produkcji, charakterystyczny dla danej formacji społecznej. Wraz z pojawianiem się nowych sił wytwórczych, pojawiają się nowe stosunki produkcji, które powodują zmianę formacji społecznej…
Read more