Psychologia

Asocjacja

Asocjacja to proces skojarzenia co najmniej dwóch zjawisk psychicznych tak, by pojawienie się jednego z nich spowodowało tendencję do występowania pozostałych (np. światło zielone mówi nam o wolnej drodze). Na zjawisko powstawania skojarzeń już w starożytności zwrócił uwagę Platon. Arystoteles…
Read more

Asertywność

Asertywność to termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność…
Read more

Apraksja

Apraksja to upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia. Zaburzenia apraktyczne są często wynikiem udarów, guzów, spotyka się je również w chorobie Alzheimera. Wyróżnia się 3 rodzaje aprakcji: wyobrażeniowa, ruchowa oraz wyobrażeniowo-ruchowa. Apraksja wyobrażeniowa (ideacyjna)…
Read more

Antykonformizm

Antykonformizm jest postawą społeczną, która nakazuje kwestionować ogólnie przyjęte reguły i wzory postępowania. Stoi w opozycji do konformizmu, jest radykalną formą nonkonformizmu. Przez Stanisława Pawlicę antykonformizm jest definiowany następująco: Być antykonformistą w społeczeństwie to najpierw się nie zgadzać, a później…
Read more

Anosognozja

Anosognozja to zaburzenia neurologiczne, polegające na niezdolności zdania sobie sprawy z własnej choroby. Schorzenie to występuje najczęściej przy paraliżu lewostronnym (prawej półkuli mózgu). Objawy anosognozji podobne są do psychologicznych mechanizmów zaprzeczania chorobie (brak zainteresowania swoją ogólną sytuacją; emocjonalna i uczuciowa…
Read more