Prawo

Błąd medyczny

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego…
Read more

Blokada wojenna

Blokada wojenna to jeden ze sposobów prowadzenia walki zbrojnej polegającej na izolowaniu siłami zbrojnymi części lub całości terytorium kraju (koalicji, układu, paktu państw) przeciwnika, określonego zgrupowania jego wojsk, portów morskich bądź innych ośrodków politycznych i obiektów (miast, twierdz) od zewnątrz w celu wstrzymania dopływu świeżych sił, zaopatrzenia itp., co…
Read more

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) to polski urząd państwowy, realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego utworzone zostało na podstawie art. 11 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, której…
Read more

Czyn przepołowiony

Czyn przepołowiony zwany także przepołowionym typem czynów zabronionych lub bitypem to typ czynu zabronionego, który inkorporuje dwie grupy czynów spełniających w zasadzie te same znamiona, przy czym jedna grupa będzie zakwalifikowana jako przestępstwo, druga ? jako wykroczenie, po spełnieniu pewnego dodatkowego kryterium. Czyn przepołowiony jest więc w tym…
Read more