Politologia

Centroprawica

Centroprawica to partie polityczne, które ze względu na program lub poglądy członków można usytuować na pograniczu centrum i prawicy. Takie partie wyznają najczęściej zasady konserwatyzmu w życiu społecznym i solidaryzmu w gospodarce. Przykładami takich organizacji są holenderski Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny, austriacka…
Read more

Centrolewica

Centrolewica to termin używany na określenie partii o umiarkowanie lewicowych poglądach politycznych i gospodarczych, będących w opozycji do ugrupowań silniej lewicowych, zwłaszcza komunistycznych czy populistycznych. Do centrolewicy zalicza się przede wszystkim socjalliberałów oraz część Zielonych. Ze względu na ewolucję poglądów,…
Read more

Baza w teorii rozwoju społecznego Karola Marksa

W teorii rozwoju społecznego Karola Marksa baza to ogół materialnych sił wytwórczych i wynikajacych z nich stosunków produkcji, charakterystyczny dla danej formacji społecznej. Wraz z pojawianiem się nowych sił wytwórczych, pojawiają się nowe stosunki produkcji, które powodują zmianę formacji społecznej…
Read more

Antyklerykalizm

Antyklerykalizm jest ideologią społeczno-polityczną przeciwstawna w stosunku do klerykalizmu, krytyczną wobec przywilejów lub władzy kleru i duchowieństwa (stąd nazwa) w przestrzeni publicznej poza miejscami kultu. Antyklerykalizm bywa często mylnie utożsamiany z ateizmem. Podstawą antyklerykalizmu jest sprzeciw wobec niektórych przejawów działalności…
Read more

Antykomunizm

Antykomunizm oznacza politykę zwalczania komunizmu poprzez próby wykazania jego słabości w rywalizacji z systemem kapitalistycznym bądź innymi np. narodowo-syndykalistycznym czy korporacjonistycznym. W zależności od danej sytuacji oraz konkretnego ugrupowania walka z komunizmem może odbywać się przy pomocy propagandy, środków prawnych,…
Read more