Doktryny polityczne

Doktryna Breżniewa

Doktryna Breżniewa (inaczej zwana też doktryną „ograniczonej suwerenności”) została przyjęta w 1968 roku, kiedy to miała miejsce interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Zakładała ona, że w krajach Układu Warszawskiego obowiązuje ograniczenie suwerenności państw członkowskich na rzecz interesów wspólnoty socjalistycznej (w…
Read more

Doktryna Powella

Doktryna Powella to program polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych sformułowanej przez Colina Powella. Doktryna Powella przedstawia wizję i podejście do efektywnych i zdecydowanych działań wojskowych. Colin Powell pełniący funkcję Przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów współdowodził oddziałami amerykańskimi podczas operacji „Pustynna Burza”…
Read more

Socjalizm afrykański

Myśl polityczna państw afrykańskich, kształtująca się po upadku kolonializmu, złożona jest z dwóch warstw – tradycyjnej i nowoczesnej. Do pierwszej przynależą idee polityczne związane z religiami animistycznymi, islamem, chrześcijaństwem, ?misją cywilizacyjną” kolonizatorów oraz gandyzmem. Do drugiej zaś różne odmiany socjalizmu…
Read more

Konserwatyzm brytyjski

Losy historyczne konserwatyzmu brytyjskiego splotły się nierozdzielnie z losami najstarszej chyba w świecie Partii Konserwatywnej, zachowującej ciągłość tradycji torysów, trwającej od około „chwalebnej rewolucji” (Glorious Revolution) z 1688 roku. Długie dzieje Partii Konserwatywnej znaczone są momentami przełomowymi polegającymi na konieczności…
Read more