Doktryny polityczne

Doktryna Nixona

Doktryna Nixona (zwana też doktryną Guam) zaprezentowana została na wyspie Guam 25 lipca 1969 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona, w której stwierdził, że Stany Zjednoczone nie mogą ponosić wyłącznej odpowiedzialności politycznej i finansowej za obronę sojuszników i przyjaciół….
Read more

Doktryna Monroe

Doktryna Monroe (doktryna Monroe’a lub doktryna Monroe’go) –  jej autorem był sekretarz stanu Johna Quincy Adams, którą w 1823 r. przedstawił prezydent James Monroe. Głosiła, iż kontynent amerykański nie może podlegać dalszej kolonizacji ani ekspansji politycznej ze strony Europy, w…
Read more

Doktryna Kirkpatrick

Doktryna Kirkpatrick to doktryna polityki zagranicznej USA, która została opracowana przez ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Jeane Kirkpatrick w 1980 r. na podstawie opublikowanego eseju pt. ?Dyktatury i podwójne standardy? (Dictatorships and Double Standards). Doktryna Kirkpatrick została wykorzystana do uzasadnienia amerykańskiej…
Read more

Doktryna Kennedy’ego

Doktryna Kennedy’ego, jak sama nazwa wskazuje, została sformułowana przez amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy’ego w orędziu skierowanym do Konferencji Sojuszu dla Postępu w Punta del Este 5 lipca 1961 roku. Oznaczała zmianę amerykańskiej polityki zagranicznej w stosunku do państw Ameryki Łacińskiej….
Read more

Doktryna Hallsteina

Według doktryny Hallsteina Republika Federalna Niemiec miała prawo do reprezentowania obu państw niemieckich za granicą. Elementem tej doktryny było też nieutrzymywanie stosunków dyplomatycznych z państwami utrzymującymi stosunki dyplomatyczne z NRD, z wyjątkiem Związku Radzieckiego. RFN zrezygnowało z niej po podpisaniu…
Read more

Doktryna Eisenhowera

Doktryna Eisenhowera była doktryną polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, sformułowaną przez prezydenta Eisenhowera. Określa stosunek do państw Bliskiego Wschodu: pomoc dla tych państw, w tym także militarną. Stanom Zjednoczonym chodziło o zabezpieczenie się przed ewentualną agresją komunistyczną ze strony Związku Radzieckiego.

Doktryna Dullesa

Doktryna Dullesa ogłoszona została w 1949 roku przez sekretarza stanu w administracji Eisenhowera Johna Dullesa. Zakładała zmianę podstawowej doktryny amerykańskiej polityki zagranicznej z dotychczasowej – powstrzymywania ekspansji światowego komunizmu – na doktrynę wypierania (roll back) obecności Związku Radzieckiego w rejonach…
Read more