Archiwum kategorii: Marketing

Środki masowego przekazu w Rosji

W 2006 roku w Federacji Rosyjskiej działało około 3500 kanałów telewizyjnych oraz stacji radiowych. Tego samego roku było zarejestrowanych 58 tys. czasopism, 14 tys. mediów elektronicznych oraz 5500 spółek transmisyjnych. W 2007 r. mniej niż 10% z ogółu mediów było własnością państwa, zaś udział koncernów zagranicznych w mediach rosyjskich stanowił ponad połowę. Najbardziej wpływowym koncernem… Czytaj dalej »

CRM – system relacji z klientami

System relacji z klientami (lub też zarządzanie relacjami z klientami; CRM – Customer Relationship Management) to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Nie ma jednoznacznej definicji CRM-u. Poniżej zaprezentowanych zostanie kilka z nich. CRM jako przyjęta strategia działania koncentruje się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z… Czytaj dalej »

Biznesplan

Biznesplan to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest narzędziem komunikacji zewnętrznej ? m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Inaczej rzecz ujmując, jest to kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.… Czytaj dalej »

Door-to-door

Door-to-door to w marketingu i marketingu politycznym sposób prowadzenia kampanii reklamowych lub wyborczych, polegający na bezpośrednich odwiedzinach ? spotkaniu akwizytora z klientem lub kandydata politycznego z wyborcą. W marketingu door-to-door wykorzystywane jest do promocji towaru oferowanie darmowych próbek produktów, zawieranie umów, wypełnianie ankiet. Sposób taki pozwala uzyskać bezpośredni kontakt z grupą docelowa zamieszkującą dany obszar.

Budżet marketingowy

Budżet marketingowy to pula środków wydzielona w przedsiębiorstwie dla celów dynamizacji sprzedaży swoich produktów na rynku. Wydatki marketingowe, podobnie jak większość kosztów, oznaczają zrealizowanie pewnej inwestycji, powodującej określony efekt. Bezpośrednim celem tworzenia i wydatkowania budżetów marketingowych może być przede wszystkim zwiększenie świadomości marki u konsumentów i (lub) partnerów handlowych, zwiększenie poziomu zakupu danego produktu, powodujące… Czytaj dalej »

Cena

Cena to wyrażona w pieniądzu relacja między dwoma towarami. W ujęciu marketingowym jest to zespół decyzji cenowych, mających na celu ustalenie ceny, akceptowanej przez nabywcę oraz przynoszącej zysk producentowi / sprzedawcy. Cena jest jednym z elementów kompozycji marketingowej. W krótkim okresie przedsiębiorstwo może oferować produkt poniżej ceny przynoszącej maksymalny zysk w danym przedziale czasowym, a… Czytaj dalej »

Benchmarking

Benchmarking (badania porównawcze lub analiza porównawcza) jest praktyką stosowaną w zarządzaniu, polegającą na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia. Jest to praktyczna realizacją przysłowia: „trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach,… Czytaj dalej »

Organizacja kampanii wyborczej

Jedną z podstawowych cech współczesnej, marketingowej kampanii wyborczej, jest jej profesjonalna organizacja. Organizację partyjną zastąpili profesjonaliści różnych specjalności. „W gruncie rzeczy organizacja kampanii politycznej jest bardzo podobna do organizacji businessowej ponieważ opiera się tych samych elementarnych zasadach”. Partia nadal pomaga w organizacji, przez swą sieć lokalną, biura, sprzęt, możliwości zebrania woluntariuszy, ale przestała być dominującą… Czytaj dalej »