Ekonomia

Upadłość

Upadłość to procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca przede wszystkim na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość jest egzekucją uniwersalną prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. Tym właśnie upadłość różni się…
Read more

Bankomat

Bankomat jest urządzeniem, które służy przede wszystkim do wypłaty gotówki za pomocą magnetycznej lub inteligentnej (mikroprocesorowej, chipowej) karty płatniczej. Obecnie bankomaty dają także możliwość drukowania potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie konta, przyjmowania wpłat na konto  czy doładowywania konta w telefonie….
Read more