Ekonomia

Bezrobocie strukturalne

Bezrobocie strukturalne to rodzaj bezrobocia, który powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo, a także na skutek likwidacji Państwowych…
Read more

Gospodarka centralnie planowana

Gospodarka centralnie planowana (gospodarka planowa, system nakazowo-rozdzielczy) opiera się na założeniach planów kilkuletnich, określających najważniejsze cele rozwoju państwa. Ten typ organizacji gospodarki jest stosowany w okresie wojny; stosowany był też w większości państw o ustrojach socjalistycznych, a ich tworzenie i…
Read more