Bezpieczeństwo

Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej a bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych daje podstawę do właściwego funkcjonowania nie tylko poszczególnym mieszkańcom i małym wspólnotom, ale w ujęciu globalnym decyduje o kondycji państw. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jakim jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania szeregu przedsięwzięć. Jednym z najbardziej…
Read more

Istota bezpieczeństwa militarnego

Choć problemy bezpieczeństwa mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, jednym z najważniejszych obszarów są zagadnienia związane z bezpieczeństwem militarnym. Pojęcie to odnoszone jest do zagrożeń dla przetrwania i dotyczy głównie obrony terytorium przed agresją zewnętrzną o charakterze militarnym. Jest…
Read more

Wzrost znaczenia roli NATO w regionie Azji i Pacyfiku

Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. spowodowały zwiększenie zainteresowania NATO problemami bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, szczególnie zaś w rejonie Azji Środkowej. Obecność NATO oraz wpływ tej organizacji na bezpieczeństwo militarne uległy znacznemu wzmocnieniu po przejęciu przez nią…
Read more

Wielkie ugrupowania przestępcze Azji

Globalizacja i internacjonalizacja podziemia gospodarczego spowodowały umocnienie określonych grup przestępczych i doprowadziły do wykrystalizowania się wielkiej piątki (big five), która podzieliła świat na swoje strefy wpływów. Są to: włoska (dokładniej sycylijska) mafia, mafia rosyjska, kartele kolumbijskie i działające na obszarze…
Read more