Ptaki

Bielik

Wizerunek tego ptaka stanowi godło Polski. Jest największym orłem europejskim o długości ciała 91 cm, rozpiętości skrzydeł do 250 cm, wadze do 6 kg. W locie można go odróżnić po charakterystycznym klinowatym ogonie. Jego pokarmem są głównie ptaki wodne, które…
Read more

Ślepowron

Długość ciała ślepowrona to 60 cm, rozpiętość skrzydeł – 105 cm. Jest aktywny o świcie i zmierzchu, lecz w okresie karmienia młodych rodzice polują również w dzień. Środowisko ślepowrona to gęste i wilgotne lasy liściaste przy zarastających jeziorach, starorzeczach lub…
Read more

Puszczyk mszarny

Cechą charakterystyczną puszczyka mszarnego jest uderzająco duża głowa ze szlarą w wąskie koncentryczne kręgi i o diabolicznym ?wyrazie twarzy”. Oczy stosunkowo małe, żółte. Długość puszczyka mszarnego to 63-70 cm; siąg 135-155 cm. Wielkością zbliżona do puchacza, ale masę ma o…
Read more

Sokół wędrowny

Sokół wędrowny jest silny, bardzo szybki sokół. Łapie prawie wyłącznie ptaki w locie. Długość kobczyka to 38-50 cm; siąg 80-110 cm. W locie szybko i sprężyście uderza długimi spiczastymi skrzydłami; krótki ogon. Sokół wędrowny jest rozprzestrzeniony w całej Europie, ale…
Read more

Sokół skalny

Sokół skalny jest bardzo zgrabny i zwrotny powietrzny myśliwy. Długość kobczyka to 36-41 cm; siąg 90-105 cm. Bardzo smukły sokół o długich skrzydłach i ogonie. Występują dwie odmiany barwne sokoła skalnego: ciemna, jednolicie ciemnobrunatna lub czarniawa, oraz jasna, ubarwiona podobnie…
Read more