Zoologia

Sokół pustułka

Sokół pustułka to zgrabny ptak drapieżny wielkości gołębia, jednak o długim ogonie i długich, ostro zakończonych skrzydłach. Od spodu jasny z ciemnymi plamkami, z wierzchu ceglastobrązowy, z czarnymi końcami skrzydeł. Samiec jest nieco mniejszy od samicy, ma stalowoszary ogon i…
Read more

Jusznica deszczowa

Jusznica deszczowa jest mała (około 10 mm długości) szara lub czarnoszara, niepozorna muchówka z marmurkowanymi skrzydłami. Szczególną cechą przedstawicieli tej rodziny są wielkie oczy złożone, które u samców stykają się, a u samic rozdziela je wąskie czoło. Zróżnicowane ubarwienie oczu…
Read more

Żółw błotny

Osiąga długość ok. 21 cm. Jest jedynym dziko żyjącym żółwiem w Polsce, jego pancerz jest wzdłużnie owalny o oliwkowobrązowym odcieniu. Głowę ma nagą, pozbawioną tarczek i łusek, palce kończyn spięte błonami pływnymi. Żółwie błotne większość życia spędzają w wodzie, na…
Read more

Piskorz

Jest największym gatunkiem z rodziny piskorzowatych. Zwykle pisko­rze osiągają długość 20-25 cm (rekordziści ok. 35 cm). W odróżnie­niu od ślizów piskorze preferują wody wolno płynące lub stojące. Można je również spotkać w miejscach o niewielkiej ilości tlenu w wodzie, a…
Read more

Strzebla przekopowa

Wielkość ciała podobna do poprzedniego gatunku. Od strzebli poto­kowej różni się bardziej krępym ciałem i ubarwieniem (ciemniejszy grzbiet, a ciało na bokach gęsto kropkowane). Strzebla przekopowa występuje w wodach stojących: stawach, jezio­rach i na terenach zalewowych. Preferuje zarośnięte, płytkie stanowi­ska….
Read more

Rzekotka drzewna

Ta powszechnie znana mała żabka (do ok. 5 cm długości) ma ciało delikatne, owalnie wydłużone i spłaszczone grzbietobrzusznie. Grzbiet ciała ma jednolicie zielony, choć czasami zdarzają się osob­niki błękitne, u których komórki barwnikowe w skórze nie wytwarza­ją żółtego pigmentu. Rzekotki…
Read more