Biologia

Acetylocholina

Acetylocholina (ACh) jest organicznym związkiem chemicznym, esterem kwasu octowego i choliny. W organizmach żywych związek ten jest neuromediatorem syntetyzowanym w neuronach cholinergicznych. Prekursorem acetylocholiny jest cholina, która przenika z przestrzeni międzykomórkowej do wnętrza neuronów. Cholina ulega estryfikacji, tj. przyłączeniu reszty…
Read more

Acetabularia

Acetabularia (parasolowiec) to rodzaj jednokomórkowych i jednojądrzastych glonów morskich należących do zielenic, dorastających do ogromnych rozmiarów. Charakterystyczny jest parasolowaty kształt z wąską nóżką (długości 0,5 do 10 cm) i stożkowatym wywiniętym na zewnątrz kapeluszem z radialnymi prążkami. U podstawy nóżki znajduje…
Read more