Nauki humanistyczne

Epifenomenalizm

Epifenomenalizm to pogląd filozoficzny (odmiana materializmu), wg którego myśli oraz uczucia są epifenomenami fizycznych stanów mózgu, a nie realnymi procesami. Epifenomenalizm można podzielić na dwa rodzaje: według pierwszego rodzaju epifenomenalizmu pewne zdarzenia, które mają charakterystykę fizjologiczną, mają także charakterystykę mentalną,…
Read more

Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka to system ustrojowy panujący w XV i XVI wieku w Królestwie Polskim, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W założeniu gwarantował masom szlacheckim prawo głosowania i decydowania o sprawach państwa, a także miał być przykładem tolerancji i formalnej równości…
Read more