Kultura i sztuka

Ceroplastyka

Ceroplastyka to rodzaj sztuki rzeźbiarskiej, w której rzeźby wykonywane są w wosku. Znana już od starożytności (Egipt, Persja, Grecja, Italia) gdzie materiał ten był używany m.in. do wykonywania masek portretowych. W okresie Średniowiecza z wosku rzeźbiono figurki wotywne o tematyce religijnej i portrety. Na przełomie XIX wiek-XX wieku technikę tę wykorzystywał jeden…
Read more

Tapiseria

Tapiseria to ogólna nazwa określająca jednostronną tkaninę o różnorodnej dekoracji: figuralnej (np. ze scenami mitologicznymi, biblijnymi), heraldycznej bądź zwierzęco-roślinnej (tzw. werdiura), służącą do dekoracji ścian. Potocznie termin „tapiseria” stosowany jest wymiennie z nazwami: gobelin oraz arras. Wykonywana była splotem płóciennym…
Read more