Archiwum kategorii: Kultura i sztuka

Antyrama

Antyrama jest rodzajem oprawy służącej do umieszczania w niej płaskich obrazków, zdjęć itp. Antyrama jest tym, co pozostanie po usunięciu ramy z obrazu (stąd ten przedrostek). Usztywnia ona dzieło i chroni je przed zniszczeniem. Ponadto nadaje schludny i estetyczny wygląd. Dzięki niej możemy zawiesić na ścianie np. nasze ulubione zdjęcie. Oprawa składa się z przezroczystego tworzywa albo szkła oraz płyty pilśniowej lub wiórowej.… Czytaj dalej »

Kostumbryzm

Kostumbryzm jest kierunkiem w literaturze oraz sztuce hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Został on zapoczątkowany w Hiszpanii w XVII wieku. Kostumbryzm rozwinął się w okresie romantyzmu. Kierunek ten dąży do wiernego zobrazowania życia oraz obyczajów epoki. Poprzez kostumbryzm autorzy przedstawiali lokalne regiony, ich codzienność oraz folklor. Przedstawicielami kostumbryzmu w literaturze są m.in. Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882), Serafín Estébanez Calderón, Sebastián Mi?ano y… Czytaj dalej »

Bodegon

Bodegon jest typem martwej natury w malarstwie okresu baroku. Termin ten pochodzi od słowa „bodega”, co w języku hiszpańskim znaczy „winiarnia”, „piwniczka” oraz „sklep z winem”. Malarstwo to cechowało się przedstawianiem żywności lub naczyń spiżarnianych, rozmieszczonych na kamiennym blacie albo drewnianym stole. Były to głównie produkty spożywcze, które zasadniczo trzymało się w piwnicach, spiżarniach domostw lub tawern… Czytaj dalej »

Ceremonia

Ceremonia jest pojęciem z obszaru nauk o kulturze związanym z takimi terminami, jak rytuał i obrzęd. Ceremonia stanowi skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź obrzęd. Do przeobrażenia w ceremonię dochodzi w momencie, w którym pierwotne czynności rytualne/obrzędowe przestają stanowić dla ich uczestników jasny komunikat światopoglądowy (np. religijny). Zaciera się sens działań, a najważniejsza staje się forma. Ceremonia… Czytaj dalej »

Empora

Empora to element architektoniczny występujący najczęściej w kościele w postaci odrębnej kondygnacji o charakterze antresoli, usytuowana nad kruchtą lub nadwieszona nad głównym wejściem do świątyni. Empora jest galerią wspartą na kolumnach lub filarach, otwartą do wnętrza kościoła. Umieszczona nad nawami bocznymi tworzy najczęściej osobne pomieszczenie dla kobiet lub zakonników. Umieszczona nad kruchtą lub pomiędzy nawą a prezbiterium ? przeznaczona na ogół dla śpiewaków i instrumentów muzycznych. Empora może okalać też cały kościół. Przestrzeń pod emporą… Czytaj dalej »

Empire

Empire to odmiana późnego klasycyzmu powstała we Francji w latach 1800-1815, rozszerzona podczas panowania Napoleona w Europie (w XIX wieku, zwłaszcza w Polsce i w Rosji). Dominował w modzie, architekturze, malarstwie i sztuce użytkowej. Wzorowano się na sztuce starożytnej Grecji, Rzymu i Egiptu. Styl naśladował elementy architektoniczne rzymskie, greckie i egipskie. Cechy charakterystyczne to ścisła symetria, monumentalizm i nadmierna dekoracyjność w połączeniu z surowością formy architektonicznej. Często stosowanymi elementami zdobienia są orły cesarskie zfestonami w dziobach, sfinksy, kariatydy, płaskie pilastry o złoconych głowicach.… Czytaj dalej »

Ekspresjonizm

Terminu „ekspresjonizm” po raz pierwszy użył dla oznaczenia swojej sztuki francuski malarz J. A. Herv? w 1901 r., nadając tę nazwę cyklowi swoich obrazów wystawionych w Salonie Niezależnych. Kierunek w sztuce rozwinął się na dobre na początku XX w. w Niemczech, ale korzeniami sięga do eksperymentów artystycznych wielkich twórców schyłku XIX w.: Vincenta van Gogha, Edwarda Muncha, Jamesa Ensora i Paula Gauguina, których można… Czytaj dalej »

Dadaizm

Dadaizm to międzynarodowy ruch artystyczno-literacki w sztuce XX wieku, którego głównymi hasłami były dowolność wyrazu artystycznego, zerwanie z wszelką tradycją i swoboda twórcza odrzucająca istniejące kanony. Jego członkowie, będący świadkami I wojny światowej, w poczuciu rozpadu cywilizacji negowali powszechnie przyjęte ideały estetyczne i wartości. Nie wytworzyli jednolitego stylu czy programu, które spójnie łączyłyby ich dzieła ? jednoczyła ich… Czytaj dalej »