Filozofia

Antropomorfizm

Antropomorfizm (stosowane jest też określenie antropomorfizacja) to zabieg językowy, polegający na nadawaniu przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania. Często odnosi się do wyobrażenia bogów na obraz i podobieństwo człowieka. Przykłady:  „w nocy ochłodziło się, ale kamień…
Read more

Anaksymander

Anaksymander z Miletu (ok. 610-546 p.n.e.) był jednym z pierwszych filozofów greckich, prawdopodobnie uczeń Talesa i nauczyciel Anaksymenesa, reprezentujący szkołę jońską. Był także politykiem. Podejrzewa się, że był autorem pierwszego w historii ludzkości dzieła filozoficznego, znanego pod tytułem „O naturze”….
Read more

Absolutyzm moralny

Absolutyzm moralny jest poglądem  z dziedziny etyki, według którego istnieją normy moralne obowiązujące niezależnie od konsekwencji czynów. Absolutyzm moralny jest przeciwieństwem konsekwencjonalizmu – poglądu mówiącego o wyłącznej zależności wartości moralnej uczynków od ich konsekwencji. W związku z tym absolutyzm moralny…
Read more

Franz Brentano

Życie Franz Brentano (1838-1917), Niemiec, pochodzący z rodziny włoskiej, naturalizowany potem w Austrii, był pierwotnie księdzem katolickim. Porzuciwszy stan duchowny, był w latach 1866-1873 profesorem filozofii na Uniwersytecie Würzburskim, potem zaś przez parę lat na Wiedeńskim i w tym krótkim…
Read more

Nicolai Hartmann

Życie Nicolai Hartmann (1882-1950) pochodził z Niemców Bałtyckich, urodził się w Rosji, skończył uniwersytet w Petersburgu. Na dalsze studia wyjechał do Niemiec i tam na stałe pozostał. Doktoryzował się, a potem w 1909 r. habilitował w Uniwersytecie Marburskim. W nim…
Read more