Filologia polska

Estetyka słowa

W zasadzie każdy tekst mówiony i pisany można oceniać pod kątem tego, czy dostarcza dodatnich wrażeń estetycznych (czy jest ?ładny”, ?harmonijny”), czy też budzi negatywne odczucia tego rodzaju (jest ?brzydki”), czy wreszcie jest pojmowany jako neutralny pod tym względem (nijaki:…
Read more

Typy błędów językowych

Jeżeli wskutek zastosowania wymienionych powyżej mierników – kryteriów poprawności językowej – jakiś element tekstu lub języka zostanie oceniony negatywnie, to prowadzi to do uznania go za błąd językowy. Mówi się na przykład, że uczeń popełnił błąd językowy, gdy powiedział na…
Read more

Warunki właściwego użycia języka. Nowomowa.

Etyka słowa Dla polskiej kultury języka aż do lat 80. XX w. charakterystyczne było skupienie uwagi na kwestiach poprawności językowej. Współcześnie zwraca się uwagę na konieczność szerszego traktowania zjawiska, rozpatrywania go w kontekście antropologicznej wizji człowieka i jego działalności. ?Kultura…
Read more